აქციეთ სწავლა ჩვენთან სასიამოვნო პროცესად!!!

აქციეთ სწავლა ჩვენთან სასიამოვნო პროცესად!!!

სრულად »

 

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის ავტორიზებულ საზოგადოებრივ კოლეჯში დაიწყო მიღება უგამოცდოდ შემდეგ პრესტიჟულ და მოთხოვნად სპეციალობებზე:

1. მცირე ბიზნესის მწარმოებელი - IV საფეხური;
2. კრიმინალისტი - III, IV, V საფეხური;
3. ოფისის მენეჯერი - III საფეხური;
4. ბუღალტერი - III საფეხური
5. კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი - III საფეხური.

                    
III საფეხურის სპეციალობებზე ჩაირიცხებიან 9, 10, 11 და 12 კლასის განათლებით.  მცირე ბიზნესის მწარმოებლის სპეციალობის IV საფეხურზე ჩარიცხვის პირობაა ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლის ატესტატი. გაიცემა სახელმწიფო დიპლომი სწავლის საფასურის გადახდა ხდება ეტაპობრივად. საფასურში გათვალისწინებული იქნება სოციალურად დაუცველთა, მრავალშვილიანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ინტერესები.

ჩვენი მისამართია: ალ.ყაზბეგის გამზირი 47; (М. დელისი)
კოლეჯის დირექტორი: მედიცინის დოქტორი, პროფ. ნავოლის ქობულია .
ტ.577 40 09 20 ; 599 74 29 46; 555 33 04 50; 599 44 89 20; 599 29 00 97.

 

წესდება

                                                               წმიდა ილია მართლის სახელობის

კოლეჯის მისია

შრომის ბაზარზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური კადრების მომზადება;

კოლეჯის დებულება

 შპს წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის  დებულება მუხლი 1. ზოგადი დებულებები.

მმართველობითი საბჭოს დებულება

მმართველობითი საბჭოს დებულება თავი1. ზოგადი დებულება

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

                                                                  შპს წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი

სასწავლო პროცესის შეფასების დებულება

 ზოგადი დებულება, დებულების  მოქმედების სფერო სასწავლო პროცესის შეფასების დებულება შემუშავებულია „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.