აქციეთ სწავლა ჩვენთან სასიამოვნო პროცესად!!!

აქციეთ სწავლა ჩვენთან სასიამოვნო პროცესად!!!

სრულად »

 
წმიდა  ილია  მართლის  სახელობის  თბილისის ავტორიზებული საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს მიღებას
2017-2018 სასწავლო წლისათვის III-IV და V საფეხურის   საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
  1. სპ. მცირე ბიზნესის მწარმოებელი - IV საფეხური;
  2. სპ. კრიმინალისტი - III, IV, V საფეხური;
  3. სპ. ოფისის მენეჯერი - III საფეხური;
  4. სპ. ბუღალტერი - III საფეხური;.
  5. სპ. კომპიუტერული სისტემები - III საფეხური.
       III    საფეხურის სპეციალობებზე ჩაირიცხებიან 9,  10,  11 და 12 კლასის კურსდამთავრებულები. IVსაფეხურის სპეციალობაზე  ჩარიცხვის პირობაა III საფეხურის დიპლომი. მცირე ბიზნესის მწარმოებლის სპეციალობის   IV  საფეხურზე ჩარიცხვის პირობაა ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლის ატესტატი.                               გაიცემა სახელმწიფო დიპლომი. საბუთების მიღება დაიწყო. მისამართი:ალ.ყაზბეგის გამზირი 47; (М. დელისი). მე-2 სართული.კოლეჯის დირექტორი: მედიცინის დოქტორი, პროფ. ნავოლის ქობულია ტ. 2 39 22  31;  577 4009  20 ; 599  74  29  46;  555  33 04 50;  599  44  8920
         

კატალოგი

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი                  ინფორმაცია წმიდა ილია მართლის სახელობის                 თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის შესახებ შპს წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯი დაარსდა საქართველოს ჰუმანიტარულ

სასწავლო პროცესი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი-2016 წ. 1. მცირე ბიზნესის მწარმოებელი – IV საფ 2. კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) –  III საფ. 3. კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) – IV საფ. 4. კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) – V საფ. 5. მდივან-რეფერენტი- III საფ 6. ბუღალტერი – III საფ 7. კომპიუტერული ქსელებისა

კოლეჯის 2017 – 2018 სასწავლო წლის სამოქმედო გეგმა

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის 2017 – 2018 სასწავლო წლის სამოქმედო გეგმა

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები 1. ბიბლიოთეკით სარგებლობის უფლება აქვთ ბიბლიოთეკაში გაწევრიანებულ პირებს.

პროფესიული მასწავლებლები

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტორი:მედიცინის დოქტორი, პროფ ნავოლის ქობულია 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური პროფესიული განათლების მიზნების მისაღწევად ყოველდღიურად ხვეწავს სასწავლო პროცესს, სისტემატურად აწარმოებს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხარისხის შეფასებას.სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის გზით სამსახური უზრუნველყოფს მაღალ ხარისხს, კოლეჯის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური აქტიურად თანამშრომლობს როგორც

ბიბლიოთეკა

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის ბიბლიოთეკას მდიდარი წიგნადი ფონდი აქვს. სტუდენტებს შუძლიათ მოიძიონ სასურველი ლიტერატურა სპეციალობების მიხედვით, რომლებიც კოლეჯის პროფესიული სასწავლო პროგრამით არის გათვალისწინებული. პერიოდულად ხდება ბიბლიოთეკის გამდიდრება ახალი ლიტერატურით.

კოლეჯის შინაგანაწესი

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის შინაგანაწესი  შ ი ნ ა გ ა ნ ა წ ე ს ი

კოლეჯის განვითარების სტრატეგიული გეგმა 2017-2023 წ.წ.

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის განვითარების სტრატეგიული გეგმა 2017-2023 წ.წ.

კოლეჯის სტრუქტურა