აქციეთ სწავლა ჩვენთან სასიამოვნო პროცესად!!!

აქციეთ სწავლა ჩვენთან სასიამოვნო პროცესად!!!

სრულად »

 

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის ავტორიზებულ საზოგადოებრივ კოლეჯში დაიწყო მიღება უგამოცდოდ შემდეგ პრესტიჟულ და მოთხოვნად სპეციალობებზე:

1. მცირე ბიზნესის მწარმოებელი - IV საფეხური;
2. კრიმინალისტი - III, IV, V საფეხური;
3. ოფისის მენეჯერი - III საფეხური;
4. ბუღალტერი - III საფეხური
5. კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი - III საფეხური.

                    
III საფეხურის სპეციალობებზე ჩაირიცხებიან 9, 10, 11 და 12 კლასის განათლებით.  მცირე ბიზნესის მწარმოებლის სპეციალობის IV საფეხურზე ჩარიცხვის პირობაა ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლის ატესტატი. გაიცემა სახელმწიფო დიპლომი სწავლის საფასურის გადახდა ხდება ეტაპობრივად. საფასურში გათვალისწინებული იქნება სოციალურად დაუცველთა, მრავალშვილიანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ინტერესები.

ჩვენი მისამართია: ალ.ყაზბეგის გამზირი 47; (М. დელისი). მე-2 სართული.
კოლეჯის დირექტორი: მედიცინის დოქტორი, პროფ. ნავოლის ქობულია .
ტ. 2 39 22 31; 577 40 09 20 ; 599 74 29 46; 555 33 04 50; 599 44 89 20; 599 29 00 97.

 

კატალოგი

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი                  ინფორმაცია წმიდა ილია მართლის სახელობის                 თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის შესახებ შპს წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯი დაარსდა საქართველოს ჰუმანიტარულ

სასწავლო პროცესი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი-2016 წ. 1. მცირე ბიზნესის მწარმოებელი – IV საფ 2. კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) –  III საფ. 3. კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) – IV საფ. 4. კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) – V საფ. 5. მდივან-რეფერენტი- III საფ 6. ბუღალტერი – III საფ 7. კომპიუტერული ქსელებისა

კოლეჯის 2017 – 2018 სასწავლო წლის სამოქმედო გეგმა

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის 2017 – 2018 სასწავლო წლის სამოქმედო გეგმა

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები 1. ბიბლიოთეკით სარგებლობის უფლება აქვთ ბიბლიოთეკაში გაწევრიანებულ პირებს.

პროფესიული მასწავლებლები

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტორი:მედიცინის დოქტორი, პროფ ნავოლის ქობულია 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური პროფესიული განათლების მიზნების მისაღწევად ყოველდღიურად ხვეწავს სასწავლო პროცესს, სისტემატურად აწარმოებს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხარისხის შეფასებას.სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის გზით სამსახური უზრუნველყოფს მაღალ ხარისხს, კოლეჯის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური აქტიურად თანამშრომლობს როგორც

ბიბლიოთეკა

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის ბიბლიოთეკას მდიდარი წიგნადი ფონდი აქვს. სტუდენტებს შუძლიათ მოიძიონ სასურველი ლიტერატურა სპეციალობების მიხედვით, რომლებიც კოლეჯის პროფესიული სასწავლო პროგრამით არის გათვალისწინებული. პერიოდულად ხდება ბიბლიოთეკის გამდიდრება ახალი ლიტერატურით.

კოლეჯის შინაგანაწესი

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის შინაგანაწესი  შ ი ნ ა გ ა ნ ა წ ე ს ი

კოლეჯის განვითარების სტრატეგიული გეგმა 2017-2023 წ.წ.

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის განვითარების სტრატეგიული გეგმა 2017-2023 წ.წ.

კოლეჯის სტრუქტურა